Ochrona Zarządu/Skup Zadłużonych Spółek oraz JDG KAS/JPK

Nasza działalność to przede wszystkim 


podjęcie czynności zmierzających do ograniczenia odpowiedzialności zarządu za 


zobowiązania spółki wynikające z art. 299 K.s.h oraz art. 21 prawa 


upadłościowego art. 116 Ordynacji podatkowej oraz art. 586 


K.s.h


 Jesteś nękany przez US KAS UKS ZUS PIP PIH.


- Zagubiłeś dokumentację 


finansową.


- Masz wątpliwości co do 


zastosowania przepisów.


- Obawiasz się o zagrożony 


windykacją majątek prywatny, narażony na utratę w związku z prowadzoną 


działalnością gospodarczą.


 


Oferujemy :


 


- Zakup udziałów spółki 


lub Jednoosobowej Działalności Gospodarczej , będącej na skraju 


bankructwa.


- Wdrożenie skutecznego planu 


naprawczego dla podmiotu, który utracił płynność finansową na skutek różnych 


czynników.


- Wdrożenie odpowiedniej struktury w celu prowadzenia bieżącej działalności .


- Pomoc w kontekście KAS/JPK

 • Skup Spółek i JDG z problemami US/KAS 299 ksh
  Skup Spółek i JDG z problemami US/KAS 299 ksh
  Luty 8, 2019 Kupię firmę Warszawa
  1.00 PLN

  Nasze działanie ma skuteczne zastosowanie przede wszystkim w optymalnym wdrażaniu planów restrukturyzacyjnych, przekładających się na zakres stosowania procedur układowych i upadłościowych. Sku...

 • Zadłużona Spółka - JPK/KAS Pomoc
  Zadłużona Spółka - JPK/KAS Pomoc
  Styczeń 28, 2019 Kupię firmę
  1.00 PLN

  Kupimy udziały w spółkach znajdujących się na krawędzi bankructwa Występujemy w roli   upadłego i podejmujemy się negocjacji z pracownikami i wierzycielami. Oferujemy pomoc   dla właś...

 • Skup Zadłużonych Spółek i Działalności Gospodarczych pomoc w 299 K.s.h
  Skup Zadłużonych Spółek i Działalności Gospodarczych pomoc w 299 K.s.h
  Luty 23, 2018 Kupię firmę Warszawa
  1.00 PLN

  Jesteś zastraszany przez windykatora 299/586 K.s.h. ? Nasłuchałeś się o KAS i JPK ?     Skupujemy Zadłużone Spółki oraz Antywindykujemy/Restrukturyzujemy Jednoosobowe   ...