Restrukturyzacja Skup Zadłużonych Spółek oraz JDG/pomoc KAS/US/ZUS - 233/299/586 K.s.h

Cena : 1.00 PLN


Restrukturyzacja w połączeniu z przejęciem spółki.Proces restrukturyzacji spółki wiąże się z przejęciem jej udziałów - co pozwala wprowadzić skuteczny plan naprawczy i zmienia relacje między wierzycielami a zarządem spółki, m.in. poprzez powołanie nowego zarządu. Działania nasze zakładają:  • zakup udziałów w Spółce, która znalazła się na skraju bankructwa.

  • usługi doradcze dla właścicieli, którzy mogą ponieść odpowiedzialność majątkową lub karną za zobowiązania zadłużonej spółki .

  • występowanie w roli upadłego.

  • skuteczna ochrona członków Zarządu przed skutkami 299 K.s.h. oraz 116 O.p.

  • podjęcie się negocjacji z pracownikami i wierzycielami.

  • wdrożenie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, który utracił płynność finansową na skutek działań niesolidnych kontrahentów, sezonowych przestojów w płatnościach bądź innych czynników. 

    Zoptymalizujemy Twoją działalność pod kątem zabezpieczenia przed możliwymi roszczeniami osób trzecich, firm instytucji ( konfiskata rozszerzona) od rejestracji w KRS/CEiDG po sprzedaż/likwidację/upadłość, oferujemy także działania związane z ochroną antywindykacyjną oraz majątku prywatnego, budowanie aktywów oraz optymalizacja Spółek/JDG w kontekście antywindykacji oraz obrony przed art. 233/299/586 K.s.h. jak i ochrona w trakcie/przed kontrolą z US/ZUS/PIP/PIH/KAS.

    DEBERG LIMITED 794-784-794  email: deberg@skupspolek.com www.skupspolek.com