System Zarządzania Magazynem, System WMS, Informatyzacja Logistyki

Cena : Darmowe

Systemy magazynowe WMS to nowoczesne i w pełni zintegrowane systemy zapewniają kontrolę nad przepływem towarów w magazynie i usprawniają procesy przyjęcia, składowania, kompletacji oraz wysyłki towarów, a także kontroli wydajności i efektywności pracowników magazynowych. JDA/ RedPrairie Warehouse Management jest wiodącym liderem branży systemów wsparcia logistyki magazynowej. System WMS zwiększa produktywności zasobów ludzkich, optymalizuje przestrzeń magazynową i pomaga usprawnić procesy logistyczne.